Script for Güzel bi log \ \ \ ‘lama;) Farkli pencerede tiklayip Aktif görebiliyorsunuz \ \ “kanal ve nick \” loglari script üzerinde \.

Kod,

alias kayitgosterici.mo (
var% s = $ $ input ($ nopath ($ longfn ($ 1 -) dosyasi icinde aramak istediginizi yaziniz:), eq, Arama)
net @ LogArama ($ window (@ LogArama)) () ise
pencere k0z @ LogArama
var% t = $ keneler
kte_echo @ LogArama $ PARANTEZ ($ nopath ($ longfn ($ 1 -))) dosyasinda $ PARANTEZ (% s) for Arama yapildi $ + …
echo @ LogArama?
filtre-fwbp $ 1 – @ LogArama $+(*,% s *)
echo @ LogArama?
kte_echo @ LogArama $ nopath ($ longfn ($ 1 -)) dosyasinda arnan $ + (\ \ \ ‘% s, \ \ \’) ile ilgili $ PARANTEZ ($ filtre) sonuc $ tur ($ (($ calc keneler -% t) / 1000), 2) saniyede bulundu.
)
alias kayitgosterici (
yak?n ($ window (@ LogGosterici)) (if – @ @ LogGosterici)
pencere k0l16zS @ LogGosterici
icinde $ PARANTEZ ($ nopath ($ findfile ($ logdir, *. log, 0,))) $ 1 – kayit.yukle @ LogGosterici $ logdir echo dosyasi bulundu giri? yap?n.
($ Isfile ($ 1 -)) (if
($ Hatlar? ($ 1 e?er -)> 64000) (
Ay?e mIRC chr (44) ile gosterilebilmesi Click fazla buyuk $ + $ log ($ input (e?er. Send logu de?il Defteri ile Birlikte kaydolma Ba misiniz?, Wy)) ($ 1 ko?mak -)
durdurmak
)
$ Kayitgosterici.aktifkayit set% shortfn ($ 1 -)
loadbuf-pr @ LogGosterici $ 1 –
ba?l?k @ LogGosterici – $ nopath ($ mid ($ sol ($ 1 -, -1), 2))
)
)
alias kayitgosterici.yenile (
($ Window (@ LogGosterici)) (if
aç?k-l @ LogGosterici
net @ LogGosterici
echo-q $ nopath ($ findfile ($ logdir, *. log, 0,)) $ 1 – kayit.yukle.
($ 1 e?er! =-C) (
(% Kayitgosterici.aktifkayit) (loadbuf-pr @ LogGosterici% kayitgosterici.aktifkayit) e?er
else (@ echo LogGosterici Loglar yenilendi … )
)
)
)
alias kayitfilter (
filtre-fwbp $ 1 @ LogArama $+(*,$ 2 – *)
inc% kayitaaranan2
($ Süzülmü?) (if
@ LogArama $ filtre sonuc $ PARANTEZ ($ longfn ($ 1)) dosyasinda bulundu yank? …
echo @ LogArama?
inc% kayitabulunan $ filtre
)
rline @ LogArama 1 $ deltok ($ line (@ LogArama, 1), -1,32) $ int ($ calc (% kayitaaranan2 /% kayitaaranan * 100)) $ +%
)
alias kayitmod.aktif (if ($ dialog (lsetmode)) (did-e $ ifmatch 21))
alias kayit.yukle (
(# * Iswm $ nopath ($ 1 -)) (aline-l @ LogGosterici olur? $ + $ ($ 1 – $ logdir)) kald?r
else (aline-l @ LogGosterici $ ($ 1 – $ logdir)) kald?r
)
menü @ LogArama (
$ Style (2) aktif $+([,$]): x

Sonuclari Kaydet (
var% x = $ sfile (c: \ \ \ \ *. log, Ay?e Arama sonuclarini nereye kaydetmek istersiniz?, Kaydet)
yazmak-c% x
savebuf $ aktif% x
)

Kapat: yak?n – @ $ aktif
)
menü @ LogGosterici (
dclick (
var% f = $ shortfn ($+($ logdir, $ strip ($ line (@ LogGosterici, $ 1 -, 1))))
($ Hatlar? (% e?er f)> 64000) (
Ay?e mIRC chr (44) ile gosterilebilmesi Click fazla buyuk $ + $ log ($ input (e?er. Send logu de?il Defteri ile Birlikte kaydolma Ba misiniz?, Wy, Log Fazla Büyük)) (çal??t?rmak% f)
durdurmak
)
set% kayitgosterici.aktifkayit% f
loadbuf-pr @ LogGosterici% f
ba?l?k @ LogGosterici – $ strip ($ line (@ LogGosterici, $ 1 -, 1))
)

Ara
. Tum Loglarda (
% Kayitabulunan 0 set
% Kayitaaranan findfile ($ logdir, $ set *. log, 0)
set% kayitaaranan2 0
var% = $ $ input (Eger buyuk log dosyalarina sahipseniz Arama islemi Uzun Zaman alacaktir. Devam etmek istiyorsaniz $ + $ chr (44) aramak istediginizi kutuya yazin. s, eq, Arama)
net @ LogArama ($ window (@ LogArama)) () ise
pencere k0z @ LogArama
var% t = $ keneler
@ LogArama $ + (\ \ \ ‘% s echo, \ \ \’ Click Arama yapiliyor …)% 0
@ LogArama $ findfile ($ logdir, echo *. log, 0, kayitfilter 1 $% s). Shortfn log dosyasinda $ + (\ \ \ ‘% s, \ \ \’ arandi.) Toplam $ PARANTEZ (% kayitabulunan) sonuc $ tur ($ (($ kenelerin -% t) / 1000), 2) saniyede bulundu kalk.
unset% kayitabulunan% kayitaaranan% kayitaaranan2
)
. $ IIf ($ mouse.lb, $ strip ($ 1)): kayitgosterici.mo $ shortfn ($+($ logdir, $ strip ($ 1)))
. $ IIf (! $ Mouse.lb, $ nopath (% kayitgosterici.aktifkayit)): kayitgosterici.mo% kayitgosterici.aktifkayit
$ IIf ($ mouse.lb, HTML Olustur): strip ($ 1))) $ shortfn ($+($ logdir, $ crlog
$ IIf (! $ Mouse.lb, HTML Olustur): crlog% kayitgosterici.aktifkayit
$ IIf ($ mouse.lb, Logu göster) (
var% f = $ shortfn ($+($ logdir, $ strip ($ 1)))
($ Hatlar? (% e?er f)> 64000) (
Ay?e mIRC chr (44) ile gosterilebilmesi Click fazla buyuk $ + $ log ($ input (e?er. Send logu de?il Defteri ile Birlikte kaydolma Ba misiniz?, Wy, Log Fazla Büyük)) (
ko?mak% f
durdurmak
)
else (halt)
)
set% kayitgosterici.aktifkayit% f
loadbuf-pr @ LogGosterici% f
ba?l?k @ LogGosterici – $ strip ($ 1 -)
)
$ IIf (! $ Mouse.lb & &% kayitgosterici.aktifkayit, de?il Defteriyle Ac): ko?mak% kayitgosterici.aktifkayit
Log Dizinini Ac: “, $ logdir, \ \”) $ + (\ \ ko?mak

Sil
. Tum Loglari (
BÜTÜN loglarinizi silmek istediginizden Emin misiniz?, Wy)) (($ input (e?er
net @ LogGosterici
aç?k-l @ LogGosterici
@ Echo LogGosterici Loglar siliniyor …
. Echo-q $ findfile ($ logdir, *. log, 0,. Kald?rmak $ 1 -). Shortfn
net @ LogGosterici
@ Echo LogGosterici BÜTÜN log dosyalariniz basariyla silindi.
ba?l?k @ LogGosterici – Acik oturum fade
)
)
. Aktif logu (
($ 1 == $ null) (if
net @ LogGosterici
@ LogGosterici Lutfen tür bir kez silmek istediginiz logu listeden Seçin yank?.
durdurmak
)
var% t = $ sline (@ LogGosterici, 0)
($ Input ($ + $ $ 1 loguni silmek istediginizden Emin misiniz? Not: Oturum su Anda kullanimdaysa silinmeyebilir e?er., Wy)) (
unset% kayitgosterici.aktifkayit
i var% = $ sline (@ LogGosterici, 0)
(% I> ise = 1) (
“LogGosterici, i)% $ logdir, $ strip ($ sline (@ $ + (\ \ kald?r ($ isfile ($ logdir $ + $ strip ($ sline (@ LogGosterici,% i)))) (if. ), \ \ “))
dline-l @ LogGosterici $ sline (@ LogGosterici,% i). ln
Aral?k% i
)
net @ LogGosterici
@ LogGosterici $ PARANTEZ (% t) echo (lar) i basariyla silindi dosyas giri? yap?n.
)
ba?l?k @ LogGosterici – Acik oturum fade
)

Yenile: kayitgosterici.yenile
Kapat: yak?n – @ @ LogGosterici
)
alias crlog (
var% f = $ shortfn ($ IIf ($ 1, $ 1 – $ sfile ($ logdir $ + *. log, Hangi log dosyasindan HTML dosyasi olusturmak istiyorsunuz?, Tamam ))),% o = $ shortfn ($ sfile ($ + (c: \ \ \ \ $ deltok ($ nopath (% f), -1,46),. htm), Bir cikis dosyasi Seçin, Olustur !)),% p = $ keneler
($ Isfile (e?er% f)) (
yazmak-c% o
dialog-m htmlolustur htmlolustur
did-a htmlolustur 1 1 0 999
-Ra htmlolustur yapt?m 2 Olusturuluyor …
-Ra htmlolustur 3 Kaynak yapt?:
-Ra htmlolustur 4 Satir yapt?:
-Ra htmlolustur 5 Biten yapt?:
-Ra htmlolustur 6 Kalan Sure yapt?:
did-ra htmlolustur 7 $ nopath ($ longfn (% f))
did-ra htmlolustur 8,9,10?
pencere-h @ htmlolustur
var% i = 4,% b = 0,% tt = $ hatlar? (% f),% u = 0
aline @ htmlolustur $ + ( , $ nopath ($ longfn (% f )),</ title> </ head> </p> <style type = \ \ "metin / css \ \ "><!--) aline @ htmlolustur vücut $ chr (123) $ + (background-color = \ \ ", $ hexcolor (arka), \ \"; font-family: \ \ ", $ window ($ aktif). font, \ \ "; font-size: \ \", $ window ($ aktif). "\ \ Yaz?y?; color = \ \", $ hexcolor (normal), \ \ ") $ chr (125 ) aline @ htmlolustur - loadbuf 1-2001 @ htmlolustur% f (% U <=% tt) (süre rline @ htmlolustur% i $ + ($ ($ (@ htmlolustur,% i )),<,& lt ;,>,& gt strip ($ line yerine;), ) (% I == 2001) (if var% i = 1 inc% b 2001 savebuf-a @ htmlolustur% o loadbuf $ + ($ calc (% b 1 ),-,$ calc (% b 2001))-r @ htmlolustur% f devam etmek ) If (! $ Calc (% i% 100)) ( did-a htmlolustur 1% u% 0 tt did-ra htmlolustur 8 $ + (% u /% tt) did-ra htmlolustur 9 $ + ($ int ($ calc (% u /% tt * 100 )),%) (% U> 5000) (did-ra htmlolustur 10 $ süresi (int $ ($ (($ kenelerin -% p) / 1000 /% u *% tt kalk - (($ kenelerin -% p) / 1000) ise )))) ) inc% i inc% u ) aline @ htmlolustur </ html> savebuf-a @ htmlolustur $ + (\ \ ",% o, \ \") yak?n - @ @ htmlolustur dialog-c htmlolustur yazmak-L3 $ + (\ \ ",% o, \ \") --></ style> • HTML $ Tarih Tarihinde $ tur ($ calc (($ keneler dosyasi tarafindan log - % p) / 1000), 2) saniyede, • $ nopath ($ longfn (% f)) dosyasindan olusturuldu $ PARANTEZ (Orijinal dosya say?s?% tt SATIR $ + $ chr (44) $ byte ( $ ()% f). dosya boyutu. SUF), )<br /> (HTML yuvarlak ($ (($ kenelerin -% p) / 1000), 2) $ + (saniye icinde basariyla olusturuldu kalk. Dosyasi $ log ($ input e?er $ CRLF, $ CRLF, maddesine ba?lant? veren sayfalar: $ nopath (% o ) $ PARANTEZ ($ byte ($ (% o) dosyas?. boyutunda). SUF), $ CRLF, Kaynak: $ nopath (% f) $ PARANTEZ ($ byte ($ file (% f). boyutunda). SUF) , $ CRLF, Satir:% tt, $ CRLF, $ CRLF, Log Dizini \ \ \ ', $ longfn (% o), \ \ \'. $ CRLF, birsey calistirmak Ba misiniz?), IY, HTML logu )) (url-an% o)<br /> )<br /> else (errdialog maddesine ba?lant? veren sayfalar cikis hatasi% f $ +! )<br /> )<br /> ileti?im htmlolustur (<br /> boyutu -1 -1 120 49<br /> seçenek dBu<br /> metin \ \ "? \ \", 2,2 3 116 8, merkez<br /> Metin "" \ \ \ \ 1,2 12 116 10<br /> metin \ \ "? \ \", 3,2 24 50 8, sa?<br /> metin \ \ "? \ \", 4,2 32 50 8, sa?<br /> metin \ \ "? \ \", 5,2 40 50 8, sa?<br /> metin \ \ "? \ \", 6,2 48 50 8, sa?<br /> metin \ \ "? \ \", 7,55 24 60 8<br /> metin \ \ "? \ \", 8,55 32 60 8<br /> metin \ \ "? \ \", 9,55 40 60 8<br /> metin \ \ "? \ \", 10,55 48 60 8<br /> )<br /> * Do?um: dialog: htmlolustur: init: 0: (<br /> SetMircVersion sürümü $ mdx<br /> MarkDialog dname $ dialog ($ dname) $ mdx. Hwnd<br /> SetControlMDX ProgressBar pürüzsüz> script $ dname 1 mdx \ \ \ \ mdx \ \ \ \ ctl_gen.mdx<br /> SetDialog tarz? dlgmodal $ dname mdx<br /> did-i $ dname 1 1 bgcolor $ rgb (hilight)<br /> did-i $ dname 1 1 barcolor $ rgb (metin)<br /> )<br /> * Do?um: close: @ LogGosterici: (unset% kayitgosterici.aktifkayit)<br /> alias PARANTEZ (return ($ + $ 1 - $ +))<br /> menü kanal, durum (<br /> Ne dinliyorum?: ?ark? #<br /> -<br /> Log gösterici:. Kayitgosterici<br /> )<br /> mirc,script,Sohbet;www.mircnet.net</p> </div> <!-- end .entry-content --> <div class="entry-meta-bottom"> <span class="cat-links"><span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Posted in:</span> <a href="https://www.mircnet.org/bilgi/category/genel" rel="category tag">Genel</a></span> </div><!-- .entry-meta --> </article> <!-- end #post-166 .post_class --> <div id="comments" class="grid_inside"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Bir Cevap Yazın <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/bilgi/mirc-script-log-sistemi.php#respond" style="display:none;">Cevabı iptal et</a></small></h3> <form action="https://www.mircnet.org/bilgi/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"> <p class="comment-notes"><span id="email-notes">E-posta hesabınız yayımlanmayacak.</span> Gerekli alanlar <span class="required">*</span> ile işaretlenmişlerdir</p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Yorum</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" aria-required="true" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">İsim <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" aria-required='true' required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">E-posta <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="text" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" aria-required='true' required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">İnternet sitesi</label> <input id="url" name="url" type="text" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Yorum gönder" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='166' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="892760ff29" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="114"/></p> </form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #comments --> <div id="loop-nav-singlular-post" class="clearfix"> <h3 class="assistive-text">Post Navigation</h3> <div class="loop-nav-previous grid_5 alpha"> <a href="https://www.mircnet.org/bilgi/notifyy-addonu.php" rel="prev"><span class="meta-nav">←</span> Previous Post</a> </div> <div class="loop-nav-next grid_5 omega"> <a href="https://www.mircnet.org/bilgi/chanserv-level-ayarlari.php" rel="next">Next Post <span class="meta-nav">→</span></a> </div> </div><!-- end #loop-nav-singular-post --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> </div> <!-- end .grid_11 --> <div id="secondary" class="grid_5 widget-area" role="complementary"> <div id="sidebar"> <aside id="text-2" class="widget widget_text widget-widget_text clearfix"><div class="widget-wrap widget-inside"> <div class="textwidget"><b> <img border="0" src="http://www.mircnet.org/bedavamirc.png" width="110" height="110" align="left">mIRCNet Script</b> </br>Hızlı ve güvenilir şekilde mIRC tabanlı sohbet programımızı deneyebilirsiniz. <b><p align="center"><a href="http://www.mircnet.org/mirc.exe"> <font color="#800000">Hemen Yükle</font></a></p></b> </div> </div></aside> <aside id="recent-posts-2" class="widget widget_recent_entries widget-widget_recent_entries clearfix"><div class="widget-wrap widget-inside"> <h3 class="widget-title">Son Yazılar</h3> <ul> <li> <a href="https://www.mircnet.org/bilgi/op-komutlari-chanserv-komutlari.php">Op Komutları (chanserv komutları)</a> </li> <li> <a href="https://www.mircnet.org/bilgi/resimleriniz-kolayca-slaytlayabilirsiniz.php">Resimleriniz Kolayca Slaytlayabilirsiniz..</a> </li> <li> <a href="https://www.mircnet.org/bilgi/chanserv-level-ayarlari.php">Chanserv Level Ayarları..</a> </li> <li> <a href="https://www.mircnet.org/bilgi/mirc-script-log-sistemi.php">Mirc Script Log Sistemi…</a> </li> <li> <a href="https://www.mircnet.org/bilgi/notifyy-addonu.php">Notifyy Addonu..</a> </li> </ul> </div></aside><aside id="recent-comments-2" class="widget widget_recent_comments widget-widget_recent_comments clearfix"><div class="widget-wrap widget-inside"><h3 class="widget-title">Son Yorumlar</h3><ul id="recentcomments"><li class="recentcomments"><a href="https://www.mircnet.org/bilgi/merhaba-dunya.php#comment-1">Merhaba dünya!</a> için <span class="comment-author-link"><a href='https://wordpress.org/' rel='external nofollow' class='url'>Bay WordPress</a></span></li></ul></div></aside><aside id="archives-2" class="widget widget_archive widget-widget_archive clearfix"><div class="widget-wrap widget-inside"><h3 class="widget-title">Arşivler</h3> <ul> <li><a href='https://www.mircnet.org/bilgi/2015/02'>Şubat 2015</a></li> <li><a href='https://www.mircnet.org/bilgi/2014/12'>Aralık 2014</a></li> <li><a href='https://www.mircnet.org/bilgi/2014/11'>Kasım 2014</a></li> <li><a href='https://www.mircnet.org/bilgi/2014/10'>Ekim 2014</a></li> <li><a href='https://www.mircnet.org/bilgi/2014/09'>Eylül 2014</a></li> </ul> </div></aside><aside id="categories-2" class="widget widget_categories widget-widget_categories clearfix"><div class="widget-wrap widget-inside"><h3 class="widget-title">Kategoriler</h3> <ul> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://www.mircnet.org/bilgi/category/genel" >Genel</a> </li> <li class="cat-item cat-item-4"><a href="https://www.mircnet.org/bilgi/category/hazir-kod" >Hazır Kodlar</a> </li> <li class="cat-item cat-item-2"><a href="https://www.mircnet.org/bilgi/category/genel/irc-komut" >İrc Komutları</a> </li> </ul> </div></aside> </div> <!-- end #sidebar --> </div> <!-- end .grid_5 --> </div> <!-- end .container_16 --> </div><!-- #content --> <div class="container_16 containter_footer"> <footer id="colophon" class="grid_16 site-footer" role="contentinfo"> <div class="copyright clearfix"> <div class="copyright_inside"> © Copyright 2020 - <a href="https://www.mircnet.org/bilgi/">mIRC Bilgi</a> </div> </div> <div class="credit clearfix"> <div class="credit_inside"> <a href="http://designorbital.com/contango/" title="Contango Theme">Contango Theme</a> ⋅ Powered by <a href="http://wordpress.org/" title="WordPress">WordPress</a> </div> </div> </footer> </div> </div> <!-- end .wrapper --> <script type='text/javascript' src='https://www.mircnet.org/bilgi/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.mircnet.org/bilgi/wp-content/themes/contango/lib/js/superfish/superfish-combine.min.js?ver=1.5.9'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.mircnet.org/bilgi/wp-content/themes/contango/lib/js/common.js?ver=1.0'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.mircnet.org/bilgi/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.3'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.mircnet.org/bilgi/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.0.1'></script> <center><iframe name="_radyo" id="radio" marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no frameborder="0"width="1"height="1" border="0" src="http://www.sohbet24.net/ychat"></iframe></center> </body> </html>