Script for Güzel bi log \ \ \ 'lama;) Farkli pencerede tiklayip Aktif görebiliyorsunuz \ \ "kanal ve nick \" loglari script üzerinde \.

Kod,

alias kayitgosterici.mo (
  var% s = $ $ input ($ nopath ($ longfn ($ 1 -) dosyasi icinde aramak istediginizi yaziniz:), eq, Arama)
  net @ LogArama ($ window (@ LogArama)) () ise
  pencere k0z @ LogArama
  var% t = $ keneler
  kte_echo @ LogArama $ PARANTEZ ($ nopath ($ longfn ($ 1 -))) dosyasinda $ PARANTEZ (% s) for Arama yapildi $ + ...
  echo @ LogArama?
  filtre-fwbp $ 1 - @ LogArama $+(*,% s *)
  echo @ LogArama?
  kte_echo @ LogArama $ nopath ($ longfn ($ 1 -)) dosyasinda arnan $ + (\ \ \ '% s, \ \ \') ile ilgili $ PARANTEZ ($ filtre) sonuc $ tur ($ (($ calc keneler -% t) / 1000), 2) saniyede bulundu.
)
alias kayitgosterici (
  yak?n ($ window (@ LogGosterici)) (if - @ @ LogGosterici)
  pencere k0l16zS @ LogGosterici
  icinde $ PARANTEZ ($ nopath ($ findfile ($ logdir, *. log, 0,))) $ 1 - kayit.yukle @ LogGosterici $ logdir echo dosyasi bulundu giri? yap?n.
  ($ Isfile ($ 1 -)) (if
    ($ Hatlar? ($ 1 e?er -)> 64000) (
      Ay?e mIRC chr (44) ile gosterilebilmesi Click fazla buyuk $ + $ log ($ input (e?er. Send logu de?il Defteri ile Birlikte kaydolma Ba misiniz?, Wy)) ($ 1 ko?mak -)
      durdurmak
    )
    $ Kayitgosterici.aktifkayit set% shortfn ($ 1 -)
    loadbuf-pr @ LogGosterici $ 1 -
    ba?l?k @ LogGosterici - $ nopath ($ mid ($ sol ($ 1 -, -1), 2))
  )
)
alias kayitgosterici.yenile (
  ($ Window (@ LogGosterici)) (if
    aç?k-l @ LogGosterici
    net @ LogGosterici
    echo-q $ nopath ($ findfile ($ logdir, *. log, 0,)) $ 1 - kayit.yukle.
    ($ 1 e?er! =-C) (
      (% Kayitgosterici.aktifkayit) (loadbuf-pr @ LogGosterici% kayitgosterici.aktifkayit) e?er
      else (@ echo LogGosterici Loglar yenilendi ... )
    )
  )
)
alias kayitfilter (
  filtre-fwbp $ 1 @ LogArama $+(*,$ 2 - *)
  inc% kayitaaranan2
  ($ Süzülmü?) (if
    @ LogArama $ filtre sonuc $ PARANTEZ ($ longfn ($ 1)) dosyasinda bulundu yank? ...
    echo @ LogArama?
    inc% kayitabulunan $ filtre
  )
  rline @ LogArama 1 $ deltok ($ line (@ LogArama, 1), -1,32) $ int ($ calc (% kayitaaranan2 /% kayitaaranan * 100)) $ +%
)
alias kayitmod.aktif (if ($ dialog (lsetmode)) (did-e $ ifmatch 21))
alias kayit.yukle (
  (# * Iswm $ nopath ($ 1 -)) (aline-l @ LogGosterici olur? $ + $ ($ 1 - $ logdir)) kald?r
  else (aline-l @ LogGosterici $ ($ 1 - $ logdir)) kald?r
)
menü @ LogArama (
  $ Style (2) aktif $+([,$]): x
  -
  Sonuclari Kaydet (
    var% x = $ sfile (c: \ \ \ \ *. log, Ay?e Arama sonuclarini nereye kaydetmek istersiniz?, Kaydet)
    yazmak-c% x
    savebuf $ aktif% x
  )
  -
  Kapat: yak?n - @ $ aktif
)
menü @ LogGosterici (
  dclick (
    var% f = $ shortfn ($+($ logdir, $ strip ($ line (@ LogGosterici, $ 1 -, 1))))
    ($ Hatlar? (% e?er f)> 64000) (
      Ay?e mIRC chr (44) ile gosterilebilmesi Click fazla buyuk $ + $ log ($ input (e?er. Send logu de?il Defteri ile Birlikte kaydolma Ba misiniz?, Wy, Log Fazla Büyük)) (çal??t?rmak% f)
      durdurmak
    )
    set% kayitgosterici.aktifkayit% f
    loadbuf-pr @ LogGosterici% f
    ba?l?k @ LogGosterici - $ strip ($ line (@ LogGosterici, $ 1 -, 1))
  )
  -
  Ara
  . Tum Loglarda (
    % Kayitabulunan 0 set
    % Kayitaaranan findfile ($ logdir, $ set *. log, 0)
    set% kayitaaranan2 0
    var% = $ $ input (Eger buyuk log dosyalarina sahipseniz Arama islemi Uzun Zaman alacaktir. Devam etmek istiyorsaniz $ + $ chr (44) aramak istediginizi kutuya yazin. s, eq, Arama)
    net @ LogArama ($ window (@ LogArama)) () ise
    pencere k0z @ LogArama
    var% t = $ keneler
    @ LogArama $ + (\ \ \ '% s echo, \ \ \' Click Arama yapiliyor ...)% 0
    @ LogArama $ findfile ($ logdir, echo *. log, 0, kayitfilter 1 $% s). Shortfn log dosyasinda $ + (\ \ \ '% s, \ \ \' arandi.) Toplam $ PARANTEZ (% kayitabulunan) sonuc $ tur ($ (($ kenelerin -% t) / 1000), 2) saniyede bulundu kalk.
    unset% kayitabulunan% kayitaaranan% kayitaaranan2
  )
  . $ IIf ($ mouse.lb, $ strip ($ 1)): kayitgosterici.mo $ shortfn ($+($ logdir, $ strip ($ 1)))
  . $ IIf (! $ Mouse.lb, $ nopath (% kayitgosterici.aktifkayit)): kayitgosterici.mo% kayitgosterici.aktifkayit
  $ IIf ($ mouse.lb, HTML Olustur): strip ($ 1))) $ shortfn ($+($ logdir, $ crlog
  $ IIf (! $ Mouse.lb, HTML Olustur): crlog% kayitgosterici.aktifkayit
  $ IIf ($ mouse.lb, Logu göster) (
    var% f = $ shortfn ($+($ logdir, $ strip ($ 1)))
    ($ Hatlar? (% e?er f)> 64000) (
      Ay?e mIRC chr (44) ile gosterilebilmesi Click fazla buyuk $ + $ log ($ input (e?er. Send logu de?il Defteri ile Birlikte kaydolma Ba misiniz?, Wy, Log Fazla Büyük)) (
        ko?mak% f
        durdurmak
      )
      else (halt)
    )
    set% kayitgosterici.aktifkayit% f
    loadbuf-pr @ LogGosterici% f
    ba?l?k @ LogGosterici - $ strip ($ 1 -)
  )
  $ IIf (! $ Mouse.lb & &% kayitgosterici.aktifkayit, de?il Defteriyle Ac): ko?mak% kayitgosterici.aktifkayit
  Log Dizinini Ac: ", $ logdir, \ \") $ + (\ \ ko?mak
  -
  Sil
  . Tum Loglari (
    BÜTÜN loglarinizi silmek istediginizden Emin misiniz?, Wy)) (($ input (e?er
      net @ LogGosterici
      aç?k-l @ LogGosterici
      @ Echo LogGosterici Loglar siliniyor ...
      . Echo-q $ findfile ($ logdir, *. log, 0,. Kald?rmak $ 1 -). Shortfn
      net @ LogGosterici
      @ Echo LogGosterici BÜTÜN log dosyalariniz basariyla silindi.
      ba?l?k @ LogGosterici - Acik oturum fade
    )
  )
  . Aktif logu (
    ($ 1 == $ null) (if
      net @ LogGosterici
      @ LogGosterici Lutfen tür bir kez silmek istediginiz logu listeden Seçin yank?.
      durdurmak
    )
    var% t = $ sline (@ LogGosterici, 0)
    ($ Input ($ + $ $ 1 loguni silmek istediginizden Emin misiniz? Not: Oturum su Anda kullanimdaysa silinmeyebilir e?er., Wy)) (
      unset% kayitgosterici.aktifkayit
      i var% = $ sline (@ LogGosterici, 0)
      (% I> ise = 1) (
        "LogGosterici, i)% $ logdir, $ strip ($ sline (@ $ + (\ \ kald?r ($ isfile ($ logdir $ + $ strip ($ sline (@ LogGosterici,% i)))) (if. ), \ \ "))
        dline-l @ LogGosterici $ sline (@ LogGosterici,% i). ln
        Aral?k% i
      )
      net @ LogGosterici
      @ LogGosterici $ PARANTEZ (% t) echo (lar) i basariyla silindi dosyas giri? yap?n.
    )
    ba?l?k @ LogGosterici - Acik oturum fade
  )
  -
  Yenile: kayitgosterici.yenile
  Kapat: yak?n - @ @ LogGosterici
)
alias crlog (
  var% f = $ shortfn ($ IIf ($ 1, $ 1 - $ sfile ($ logdir $ + *. log, Hangi log dosyasindan HTML dosyasi olusturmak istiyorsunuz?, Tamam ))),% o = $ shortfn ($ sfile ($ + (c: \ \ \ \ $ deltok ($ nopath (% f), -1,46),. htm), Bir cikis dosyasi Seçin, Olustur !)),% p = $ keneler
  ($ Isfile (e?er% f)) (
    yazmak-c% o
    dialog-m htmlolustur htmlolustur
    did-a htmlolustur 1 1 0 999
    -Ra htmlolustur yapt?m 2 Olusturuluyor ...
    -Ra htmlolustur 3 Kaynak yapt?:
    -Ra htmlolustur 4 Satir yapt?:
    -Ra htmlolustur 5 Biten yapt?:
    -Ra htmlolustur 6 Kalan Sure yapt?:
    did-ra htmlolustur 7 $ nopath ($ longfn (% f))
    did-ra htmlolustur 8,9,10?
    pencere-h @ htmlolustur
    var% i = 4,% b = 0,% tt = $ hatlar? (% f),% u = 0
    aline @ htmlolustur $ + (<html> <head> <title>, $ nopath ($ longfn (% f )),</ title> </ head> <style type = \ \ "metin / css \ \ "><!--)
    aline @ htmlolustur vücut $ chr (123) $ + (background-color = \ \ ", $ hexcolor (arka), \ \"; font-family: \ \ ", $ window ($ aktif). font, \ \ "; font-size: \ \", $ window ($ aktif). "\ \ Yaz?y?; color = \ \", $ hexcolor (normal), \ \ ") $ chr (125 )
    aline @ htmlolustur -
    loadbuf 1-2001 @ htmlolustur% f
    (% U <=% tt) (süre
      rline @ htmlolustur% i $ + ($ ($ (@ htmlolustur,% i )),<,& lt ;,>,& gt strip ($ line yerine;), )
      (% I == 2001) (if
        var% i = 1
        inc% b 2001
        savebuf-a @ htmlolustur% o
        loadbuf $ + ($ calc (% b 1 ),-,$ calc (% b 2001))-r @ htmlolustur% f
        devam etmek
      )
      If (! $ Calc (% i% 100)) (
        did-a htmlolustur 1% u% 0 tt
        did-ra htmlolustur 8 $ + (% u /% tt)
        did-ra htmlolustur 9 $ + ($ int ($ calc (% u /% tt * 100 )),%)
        (% U> 5000) (did-ra htmlolustur 10 $ süresi (int $ ($ (($ kenelerin -% p) / 1000 /% u *% tt kalk - (($ kenelerin -% p) / 1000) ise ))))
      )
      inc% i
      inc% u
    )
    aline @ htmlolustur </ html>
    savebuf-a @ htmlolustur $ + (\ \ ",% o, \ \")
    yak?n - @ @ htmlolustur
    dialog-c htmlolustur
    yazmak-L3 $ + (\ \ ",% o, \ \") --></ style> &#8226; HTML $ Tarih Tarihinde $ tur ($ calc (($ keneler dosyasi tarafindan log - % p) / 1000), 2) saniyede,  &#8226; $ nopath ($ longfn (% f)) dosyasindan olusturuldu $ PARANTEZ (Orijinal dosya say?s?% tt SATIR $ + $ chr (44) $ byte ( $ ()% f). dosya boyutu. SUF), )
    (HTML yuvarlak ($ (($ kenelerin -% p) / 1000), 2) $ + (saniye icinde basariyla olusturuldu kalk. Dosyasi $ log ($ input e?er $ CRLF, $ CRLF, maddesine ba?lant? veren sayfalar: $ nopath (% o ) $ PARANTEZ ($ byte ($ (% o) dosyas?. boyutunda). SUF), $ CRLF, Kaynak: $ nopath (% f) $ PARANTEZ ($ byte ($ file (% f). boyutunda). SUF) , $ CRLF, Satir:% tt, $ CRLF, $ CRLF, Log Dizini \ \ \ ', $ longfn (% o), \ \ \'. $ CRLF, birsey calistirmak Ba misiniz?), IY, HTML logu )) (url-an% o)
  )
  else (errdialog maddesine ba?lant? veren sayfalar cikis hatasi% f $ +! )
)
ileti?im htmlolustur (
  boyutu -1 -1 120 49
  seçenek dBu
  metin \ \ "? \ \", 2,2 3 116 8, merkez
  Metin "" \ \ \ \ 1,2 12 116 10
  metin \ \ "? \ \", 3,2 24 50 8, sa?
  metin \ \ "? \ \", 4,2 32 50 8, sa?
  metin \ \ "? \ \", 5,2 40 50 8, sa?
  metin \ \ "? \ \", 6,2 48 50 8, sa?
  metin \ \ "? \ \", 7,55 24 60 8
  metin \ \ "? \ \", 8,55 32 60 8
  metin \ \ "? \ \", 9,55 40 60 8
  metin \ \ "? \ \", 10,55 48 60 8
)
* Do?um: dialog: htmlolustur: init: 0: (
  SetMircVersion sürümü $ mdx
  MarkDialog dname $ dialog ($ dname) $ mdx. Hwnd
  SetControlMDX ProgressBar pürüzsüz> script $ dname 1 mdx \ \ \ \ mdx \ \ \ \ ctl_gen.mdx
  SetDialog tarz? dlgmodal $ dname mdx
  did-i $ dname 1 1 bgcolor $ rgb (hilight)
  did-i $ dname 1 1 barcolor $ rgb (metin)
)
* Do?um: close: @ LogGosterici: (unset% kayitgosterici.aktifkayit)
alias PARANTEZ (return ($ + $ 1 - $ +))
menü kanal, durum (
  Ne dinliyorum?: ?ark? #
  -

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Post Navigation